doc. Ing. Igor ČERNÁK, PhD.

English

Faultov počítačový zákon:

Nový počítač bude mať zákonite aj nové chyby.

McInthosova priama úmera:

Počet reštartov počítača rastie úmerne s množstvom nainštalovaného softvéru.

Murphyho vedecký zákon:

Ak dostatočne veľa skúmaš, časom dokážeš podoprieť svoju teóriu.

Nie je málo času ktorý máme, ale je veľa času, ktorý nevyužívame.
Seneca

||| Top |||