doc. Ing. Igor ČERNÁK, PhD.

English

Publikačná činnosťPočet udelených patentov, autorských osvedčení, licencií a počet navrhnutých a uskutočnených projektov, technických diel alebo umeleckých diel


||| Top |||